2 σειρές μοντέλων, με ηλεκτρικό (ECN) ή κινητήρα εσωτερικής καύσης (PTL)

Τα πλυστικά υψηλής πίεσης με κρύο νερό διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις, καθιστώντας τα κατάλληλα τόσο για επαγγελματική όσο και για επαγγελματική εντατική χρήση. (καθαρισμός στάβλων, προσόψεων και οχημάτων…) Η εργασία καθαρισμού που πρέπει να γίνει τελικά καθορίζει ποιο μοντέλο πλυστικού υψηλής πίεσης κρύου νερού είναι πιο κατάλληλο.

ECN S ECN M ECN L
ECN T ECN XL

PTL S PTL M PTL L
• Για καθημερινή και επαγγελματική χρήση
• Πίεση λειτουργίας έως και 1000bar
• Παροχή νερού που φτάνει τα 1800 λίτρα/ώρα
• Αξονική αντλία σε όλα τα μηχανήματα
• Τελευταία τεχνολογία & Απλή λειτουργία
• Ηλεκτρικός κινητήρας ή κινητήρας εσωτερικής καύσης

Share this story!