Η σειρά πολυοχημάτων Multicar της Hako περιλαμβάνει αποδοτικά πολυλειτουργικά οχήματα φόρτωσης και απόθεσης. Κάθε μοντέλο πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις των Δημοτικών Αρχών και είναι εξαιρετικά οικονομικό και αποδοτικό καθώς μπορεί να αλλάξει διαμόρφωση γρήγορα και εύκολα και να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη. Οι διαφορετικοί τύποι σασί και κινητήρα που διατίθενται επιτρέπουν την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Ecosolution διαθέτει για εσάς τα ακόλουθα πολυοχήματα:

Hako Multicar M27 compact
Κλάση 3.5 τόνων, κινητήρας 55kW - πολυόχημα φόρτωσης και απόθεσης
Read more.
Hako Multicar M29
Κλάση 6 τόνων, κινητήρας 80kW - πολυόχημα φόρτωσης και απόθεσης, κλάσης 6 τόνων
Read more.
Hako Multicar M31 / M31 Hydrostat
Κλάση 6 τόνων, κινητήρας 110kW - όχημα πολλαπλών χρήσεων με τη φιλοσοφία "Ένα για όλα"
Read more.

(επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες)

Share this story!