ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ

Οι δεξαμενές πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας κατασκευάζονται σε τέσσερις διαστάσεις σταθερού ύψους, αλλά σε διαφορετικά πλάτη, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Τα συστήματα δεξαμενών είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από -40 ° C έως + 60 ° C και είναι κατάλληλα και για για μεταφορά πόσιμου νερού.

Χαρακτηριστικά Δεξαμενών

  • Σύστημα δεξαμενών με συνολική χωρητικότητα  275 έως 17600 λίτρα
  • Σύστημα δεξαμενών νερού κατασκευασμένες με διαφράγματα
  • Διαστάσεις: ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του συστήματος της δεξαμενής και τις διαστάσεις της καρότσας του οχήματος και του ωφέλιμου φορτίου
  • Δεξαμενές από ανθεκτικό PE στο RAL 2011 (ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις κρούσεις)
  • Επίπεδη σχεδίαση με βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους της πλατφόρμας
  • Πλήρωση μέσω θύρας C
  • Φίλτρο αναρρόφησης νερού

Τύποι Αντλιών & τυλιχτύρων 

Διάφοροι συνδυασμοί αντλιών μπορούν να επιτευχθούν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Η τοποθέτηση τους είναι στο πίσω μέρος του πλαισίου των δεξαμενών νερού και μπορούν να συνοδεύονται από τυλιχτήρες με σωληνώσεις κατάλληλες για πότισμα, πλύση χαμηλής υψηλής πίεσης, απόφραξη.

Οι τυπικές παροχές και πιέσεις των αντλιών είναι:

  • Πότισμα: Με αντλία χαμηλής πιέσεως, παροχή νερού έως και 130 λίτρα/λεπτό και πίεση έως 6 bar.
  • Πλύση χαμηλής πίεσης: Με αντλία μέσης πιέσεως, παροχή νερού έως και 100 λίτρα/λεπτό και πίεση έως και 50bar
  • Πλύση υψηλής πίεσης και απόφραξη: Με αντλία υψηλής πιέσεως, παροχή νερού έως και 100 λίτρα/λεπτό και πίεση έως και 150bar

 

ΜΠΑΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

Η σειρά σε μπάρες πλύσης μπορεί να τοποθετηθεί από μικρότερα οχήματα έως τα μεγαλύτερα φορτηγά. Οι μπάρες πλύσης είναι πάντα ιδανικά σχεδιασμένες για τις απαιτούμενες ταχύτητες ροής και πιέσεις νερού. Επιπλέον, μπορούν να εξοπλιστούν με ελεγχόμενα ακροφύσια, ακροφύσια jet και τμήματα που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν. Το σύστημα στήριξης επιτρέπει την εγκατάσταση πρόσθετων αντλιών, κυλίνδρων εύκαμπτων σωλήνων κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εκδοση FSB 1300 FSB 1500 FSB 1800 FSB 2000 FSB 2500 FSB 2700
Πλάτος 1,10m 1,30m 1,60m 1,80m 2.30m 2.50m
Πλάτος υπό γωνία ± 30° 1,00m 1,175m 1,45m 1,70m 2.05m 2.30m
Βάρος 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 50 kg 70 kg
Περιστροφή Υδραυλική Υδραυλική Υδραυλική Υδραυλική Υδραυλική Υδραυλική
Δυνατότητα τηλεσκοπικής επέκτασης ΟΧΙ ΝΑΙ

(0,5m)

ΝΑΙ

(0,5m)

ΝΑΙ

(0,5m)

ΝΑΙ

(0,5m)

ΟΧΙ

Share this story!