Σάρωθρα Πεζού Χειριστή

Τα σάρωθρα πεζού χειριστή είναι μηχανήματα που εξασφαλίζουν την διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας στους αστικούς και μη χώρους καθώς μπορούν να συλλέξουν κάθε είδους απορρίμματα από τσιγάρα και μπουκάλια μέχρι και περιττώματα ζώων.

Τα σάρωθρά TSM διαθέτουν ισχυρούς κινητήρες αναρρόφησης που τα καθιστούν ιδιαίτερα αποδοτικά στο έργο τους, με την ένταση να ρυθμίζεται εύκολα από τον χειριστή ανά πάσα στιγμή. Για την συλλογή των απορριμμάτων χρησιμοποιούν κάδους των 240 λίτρων (τυπικός κάδος Δήμων), οι οποίοι τοποθετούνται και αφαιρούνται πολύ εύκολα. Διαθέτουν, επίσης, φίλτρο τύπου PM10 το οποίο είναι τοποθετημένο κάθετα και εξασφαλίζει την ροή καθαρού αέρα προς το περιβάλλον ενώ είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό.

Το ARIA 240 κατευθύνεται εύκολα από τον χειριστή, ενώ το  ARIAMATIC 240 είναι αυτοκατευθυνόμενο και “ακολουθεί” τον χειριστή με το σύστημα “follow me” ακόμα και αν αυτός κινείται ανάμεσα σε πλήθος.

Εικόνες από την λειτουργία του σαρώθρου πεζού χειριστή ARIA 240

Εικόνες από την λειτουργία του αυτοκινούμενου σαρώθρου πεζού χειριστή ARIAMATIC 240

 

Share this story!