ΠΑΡΑΔΟΣΗ COMPACT ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ο Δήμος Κοζάνης προχώρησε στην προμήθεια ενός καινούριου Compact Φορτωτή-Εκσκαφέα του κατασκευαστικού οίκου VF VENIERI τύπου 1.33B.

Share this story!