ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

Νέα παράδοση της Ecosolution ενός οχήματος πολλαπλων χρήσεων με καλάθι εργασίας και αποχιονιστικά παρελκόμενα στο Δήμο Σερβίων. Το όχημα με κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να δεχτεί στο μέλλον πλήθος παρελκομένων όπως χλοοκοπτικό βραχίονα, επουλωτικό λάκκων, πλυστικό – πυροσβεστικό, κ.α.

Share this story!