ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Παράδοση αρθρωτού Εκσκαφέα-Φορτωτή Κατασκευής VF Venieri στο Δήμο Πύλης στα πλαίσια του  προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Share this story!