ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Τρίπολης προμηθεύτηκε μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” έναν σύγχρονο καινούριο αλατοδιανομέα του κατασκευαστικού οίκου SNOWSERVICE SRL, τύπου ALASKA 2000 χωρητικότητας 2 κυβκών κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

 

Ο αλατοδιανομέας τοποθετήθηκε σε υπάρχον οχήμα τύπου UNIMOG από τεχνικούς της εταιρείας μας. Ακολούθησε εκπαίδευση των χειριστών του Δήμου για την καλή χρήση του.

Share this story!