ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ECOSOLUTION

Στην υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων έχει τεθεί ένας καινούριος  κλαδοθρυμματιστής κατασκευής TS INDUSTRIE, μοντέλου Wood Series 18/35D με τεχνολογία μαχαιροφόρου σφονδύλου κοπής . Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

(ακολουθούν φωτογραφίες)

 

Ο κλαδοθρυμματιστής έχει βοηθήσει αποτελεσματικά την Υπηρεσία πρασίνου στη διαχείριση των πράσινων απορριμάτων από Δημότες και κλαδέματα των συνεργείων του Δήμου. Ογκώδη κορμοί, κλαδιά και λοιπά πράσινα απορρίμματα έπειτα από την επεξεργασία (τεμαχισμό) τους, μπορούν να αξιοποιηθούν ως υλικό κομποστοποίησης, λίπασμα. Πολύ σημαντικό επίσης αποτελεί η μεγάλη μείωση του όγκου των πράσινων απορριμάτων…………

(ακολουθούν φωτογραφίες)

Κορμοί, κλαδιά και λοιπά φυτικά κατάλοιπα έπειτα τον μικροτεμμαχισμό τους.

Share this story!