Η αποστολή μας

Η Ecosolution διαθέτει στην ελληνική αγορά τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για τις ανάγκες διαχείρισης απορριμμάτων και πρασίνου, καθαριότητας και συντήρησης οδικού δικτύου, Δήμων και λοιπών φορέων.

Share this story!