ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΑΦΡΩΝ

 

Η κεφαλή διάνοιξης τάφρων είναι διαθέσιμη σε 3 εκδόσεις

  • Έκδοση FGF 500 με διάμετρο δίσκου κοπής 500mm

  • Έκδοση FGF 650 με διάμετρο δίσκου κοπής 650mm

  • Έκδοση FGF 800 με διάμετρο δίσκου κοπής 800mm

 

Share this story!