ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων προμηθεύτηκε με το πρόγραμμα Φιλόδημος ένα κλαδοθρυμματιστή μεικτής λειτουργίας TS INDUSTRIE τύπου GS PUMA 35D. Στα πλαίσια της παράδοσης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού.

Share this story!