ΑΡΘΡΩΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Δήμος Γρεβενών συνεχίζοντας την παράδοση με τα οχήματα πολλαπλών χρήσεων Holder, προμηθεύτηκε ένα νέας γενιάς όχημα πολλαπλών χρήσεων του κατασκευαστικού οίκου Holder τύπου S100 με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα κατασκευής Fiedler GmbH.

Share this story!