Η σειρά πολυοχημάτων της Hako που σας παρέχει η Ecosolution, περιλαμβάνει αποδοτικά σάρωθρα και πολυλειτουργικά οχήματα φόρτωσης και απόθεσης. Κάθε μοντέλο της Hako πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις των Δημοτικών Αρχών και είναι εξαιρετικά οικονομικό και αποδοτικό, καθώς μπορεί να αλλάξει διαμόρφωση γρήγορα και εύκολα και να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη. Οι διαφορετικοί τύποι σασί και κινητήρα που διατίθενται επιτρέπουν την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κάθε μοντέλο πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις των Δημοτικών Αρχών και είναι εξαιρετικά οικονομικό και αποδοτικό
Σάρωθρο HAKO Citymaster 1600
Για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις ακόμη και σε σημεία με βεβαρημένη ποσότητα απορριμμάτων και οδών μεγάλης κυκλοφορίας