ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ FFA

Τα μοντέλα της σειράς μπροστινού βραχίονα FFA διατίθενται με απόσταση από 3m έως 7m από το μέσο του οχήματος έως το εξωτερικό άκρο της κεφαλής του χλοοκοπτικού.

Όλοι οι εμπρόσθιοι βραχίονες μπορούν να εξοπλιστούν σύμφωνα με το όχημα – φορέα, με και χωρίς τη δική του παροχή λαδιού. Μεγάλη ποικιλία πλακών στερέωσης και επιλογές υδραυλικών είναι οι δυνατές επιλογές.
Ένα σύστημα γρήγορης αλλαγής επιτρέπει την περιστροφή αδιαβάθμητα και την αλλαγή του εργαλείου εργασίας μέσα σε λίγα λεπτά.

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάρχει πλήθος εξαρτήσεων εργασίας απόλυτης συμβατότητας για τη σειρά μπροστινού βραχίονα FFA, οι οποίες κάνουν τις εργασίες πολύ πιο εύκολα και σε πολύ μικρό χρόνο. Το σύστημα γρήγορης αλλαγής επιτρέπει την αλλαγή εξοπλισμού σε λίγα λεπτά από έναν μόνο χειριστή. Η σταδιακή μεταβλητή περιστροφή κατά 360 ° στο σύστημα γρήγορης αλλαγής επιτρέπει το εκάστοτε εξάρτημα εργασίας να τοποθετείτε βέλτιστα.

  • Περισσότερα από 18 επαγγελματικά εργαλεία εργασίας για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού
  • Λειτουργία από ένα μόνο άτομο όλων των εργαλείων εργασίας
  • Όλες οι εξαρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεξιά ή αριστερά του οχήματος

Όλες οι εξαρτήσεις εργασίας είναι εναλλάξιμες μεταξύ τους μέσω του συστήματος γρήγορης αλλαγής για όλες τις σειρές FFA.
Ανάλογα με το μέγεθος της μπροστινής μπούμας, υπάρχει η κατάλληλη εξάρτηση εργασίας. Με την πολλαπλότητα των εξαρτήσεων εργασίας, οι μπροστινοί βραχίονες γίνονται επαγγελματίες βοηθοί στις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης