Lagun’Air

Για να πληροί τις προϋποθέσεις της βιομηχανίας ζάχαρης το εργαστήριο έρευνας και εξέλιξης της Biothys έχει εξελίξει μια απλή και ευφυή διαδικασία για την αντιμετώπιση της οσφρητικής μόλυνσης. Aπευθύνεται σε βιομηχανίες που καλύπτουν έναν μεγάλο αριθμό τομέων, όπως η ζάχαρη, τα γλυκά, τα πετροχημικά, η απόσταξη, τα αποξηραμένα λαχανικά, οι βιομηχανίες επεξεργασίας απορριμμάτων και νερού.

Η διαδικασία είναι αποτελεσματική ενώ έχει ιδιαίτερα υψηλή σχέση ποιότητας και τιμής σε ανταγωνιστικές τιμές και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη δοχείων ή λιμνοθαλασσών ανεξαρτήτου μεγέθους.

Τα προϊόντα Lagun’Air® δημιουργούνται για να επεξεργάζονται όλα τα είδη νερού.

Η πρωτοπορία της μεθόδου έγκειται στα χαρακτηριστικά του Lagun’Air και στην τεχνική βύθισης που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του.

Πώς δουλεύει

Το Lagun’Air διανέμεται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Όταν οι μικροσκοπικές σταγόνες του νερού ανεβαίνουν στην επιφάνεια διασπόνται σε υδροφοβικά κύτταρα και πολύ γρήγορα διανέμονται σε ολόκληρη την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας εξαιτίας της ιδιαίτερα χαμηλής πίεσης στην επιφάνεια του μείγματος. Αυτή η μέθοδος διάσπασης περιγράφεται ως “μικροκυτταρική”.

Μια μεγάλη επιφάνεια ανταλλαγής βρίσκεται μεταξύ των στοιχείων αναστολής που περιέχονται στα κύτταρα και τις δύσοσμες αέριες φάσεις που αποδίδονται στο νερό.

Τα ενεργά στοιχεία εξατμίζονται αργά και έρχονται σε επαφή με δύσοσμα κύτταρα μόλις αυτά εμφανιστούν πάνω από το νερό (παρόμοιο με τον βρασμό ). Τα ενεργά συστατικά μειώνουν τις άσχημες οσμές σχεδόν αμέσως.

Οι μείωση στις άσχημες οσμές επιτυγχάνεται μέσα από μια φυσική-χημική αντίδραση ανάμεσα στις δύο αέριες φάσεις και μέσω της απμάκρυνσης των αέριων υπολειμμάτων μετά την αντίδραση.
Η χαμηλή τάση ατμών των ενεργών συστατικών μειώνει σημαντικά την μεταβλητότητά τους και έχει ως αποτέλεσμα τα στοιχεία να είναι ιδιαίτερα σταθερά και αποτελεσματικά για μια μεγάλη περίοδο.Είναι ένα μείγμα από υδροφοβικά ενεργά στοιχεία των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά είναι:
• αδιαλυτότητα στο νερό
• συγκεκριμένη βαρύτητα χαμηλότερη από την πυκνότητα του νερού
• οι ενώσεις έχουν μια σημαντική αντιδραστικότητα σε διάφορες μαλακές δομές που είναι αναγνωρίσιμες από τις λεκάνες με μυρωδάτο νερό ( κύτταρα που περιέχουν θείο, πτητικά λιπαρά οξέα,…)
• βιοδιασπώμενα 90%

Εφαρμογή
Τα προϊόντα Lagun’Air® αποθηκεύονται και διανέμονται από τις λιμνοθάλασσες χρησιμοποιώντας μια μονάδα αυτόματης παροχής επεξεργασίας σχεδιασμένη και εξελιγμένη από την Biothys. Αυτή η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί. Οι περίοδοι στις οποίες εγχέεται το προϊόν μπορούν να οριστούν έτσι ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο στις ποσότητες του προϊόντος επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται.

Η εγκατάσταση παρέχει διάφορες μονάδες έγχυσης χρησιμοποιώντας έναν ημιάκαμπτο σωλήνα ο οποίος βρίσκεται στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας. Το τέλος κάθε μονάδας έγχυσης ταιριάζει με ένα στόμιο το οποίο διαχέει τα ενεργά συστατικά στην επιφάνεια του νερού. Ένα φλοτέρ είναι ενσωματωμένο κάτω από το στόμιο για να το διατηρεί σε κατακόρυφη θέση στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας.

Η αρχική μηχανική της μεθόδου είναι οικονομική και εύκολη στη χρήση και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα είδη δοχείων και λιμνοθαλασσών.

Το σύστημα παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα:
• Η διαδικασία Lagun’Air® μπορεί να ελεγχθεί προγραμματίζοντας απλώς τις ώρες στις οποίες θα εγχέεται το προϊόν
• Η θέση του δικτύου έγχυσης παρέχει ακριβή έλεγχο στις κατοικημένες περιοχές που πρέπει να προστατευτούν.
• Η πρωτοτυπία της μεθόδου σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται από τον άνεμο και παραμένει στην ίδια θέση.
• Η διαδικασία Lagun’Air® μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
• Τα προϊόντα Lagun’Air® μπορούν επίσης να τεθούν σε εφαρμογή χειροκίνητα με την βαρύτητα ή με θερμικό σπρει.

Επιπτώσεις για το περιβάλλον

• Τα προϊόντα Lagun’Air® δεν βλάπτουν τις ανταλλαγές αερίων ( Ο2 και CO2) ή την βιολογική ισορροπία.
• Τα προϊόντα Lagun’Air® μειώνουν τη σύνθεση των αποβλήτων στην επιφάνεια της θάλασσας.
• Τα προϊόντα Lagun’Air® περιλαμβάνουν σύμπλοκα αιθέριων ελαίων και φυσικών και συνθετικών ελαίων. Τα ενεργά στοιχεία είναι 90% βιοδιασπώμενα.

Κατανάλωση
Η καθημερινή κατανάλωση εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
• Την ένταση της μόλυνσης
• Τις γεωγραφικές ρυθμίσεις του τόπου
• Τοπικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, οι άνεμοι ,…
• Η κατεύθυνση και η διάταξη των ζωνών που πρέπει να προστατευτούν γύρω από τη δύσοσμη περιοχή.

Share this story!