Τεχνολογία MICROTEC®

Απόσμηση  με ελεγχόμενη ροή αέρα

Η τεχνολογία Microtec® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερικές και εξωτερικές αποσμώσεις και χαρακτηρίζεται από την πολύ υψηλή αποτελεσματικότητά της. Η συσκευή Microtec® καθιστά δυνατή την αποτελεσματική διάχυση των δραστικών συστατικών αναστολής της οσμής. Με τη συσκευή Microtec® μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε την απόσμηση των χώρων σας με ελεγχόμενο και αποτελεσματικό τρόπο.

Πώς λειτουργεί η Microtec®;

Η καινοτόμος τεχνολογία Microtec®, σχεδιασμένη και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τη Biothys, ξεχωρίζει για την αποτελεσματικότητα και την οικονομία της. Χρησιμοποιεί το σύστημα “Steam Saturated”, ένα ειδικό ελαιώδες μείγμα που εξατμίζεται ψυχρά χρησιμοποιώντας μια συσκευή εξοπλισμένη με πεπιεσμένο αέρα και ακροφύσια.

Ο παραγόμενος ατμός διαχέεται σε χαμηλή πίεση με διάφορους τρόπους: μικροδιάτρητους σωλήνες, εφοδιασμένους με ακροφύσια ή κεφαλές διάχυσης, μέσω ενός ή περισσοτέρων ανεμιστήρων ή ακόμη και εισαγόμενος σε υπάρχοντα συστήματα εξαερισμού.

Το σύστημα Microtec® είναι εξοπλισμένο με προγραμματιζόμενο ελεγκτή που επιτρέπει τον διαδοχικό και ακριβή προγραμματισμό των ωρών και των δοσολογιών του προϊόντος, σύμφωνα με διάφορα κριτήρια.

Οφέλη από την τεχνολογία Microtec®

  • Υψηλής απόδοσης
  • Απλότητα εφαρμογής
  • Προσαρμοσμένο στο περιβάλλον
  • Οικονομικός

Share this story!