Η Ecosolution διαθέτει στην ελληνική αγορά ποιοτικό εξοπλισμό για τη συλλογή (πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, κάδοι προδιαλογής και οικιακής κομποστοποίησης), μεταφορά (presscontainer) και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων (τεμαχιστής βιοαποβλήτων, κόσκινο διαχωρισμού και ραφιναρίας, μονάδα ενθυλάκωσης, αναστροφείς).

Οι μοντέρνες και τεχνολογικά αναπτυγμένες προτάσεις που προσφέρουμε και υποστηρίζουμε, όπως οι ημιυπόγειοι κάδοι, συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της εικόνας των Δήμων και στη μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμμάτων.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο η εταιρία μας δραστηριοποιείται είναι η εξουδετέρωση οσμών απ’ όπου και αν προέρχονται. Συνεργαζόμενοι με την πρωτοπόρο εταιρία Biothys GmbH διαθέτουμε συστήματα εξουδετέρωσης οσμών για την αποτελεσματική απόσμηση από μονάδες βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, φρεάτια, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, εγκαταστάσεις πετροχημικών, βιομηχανίες και άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους.