Εξοπλισμός
Για να πληροί τις προϋποθέσεις της βιομηχανίας ζάχαρης το εργαστήριο έρευνας και εξέλιξης της Biothys έχει εξελίξει μια απλή και
Επιτρέπουν τον έλεγχο σκόνης χωρίς να διαβρέχουν το έδαφος και το υλικό
Συσκευή στήριξης αντιοσμητικών πλακών
Συσκευή εξουδετέρωσης οσμών για δοχεία και κάδους
Σύστημα στήριξης αντιοσμητικών πλακών
Αποτελεσματική εξουδετέρωση οσμών αποσύνθεσης

Share this story!