Η προστασία του περιβάλλοντος παίζει όλο ποιο σημαντικό ρόλο.

Η εταιρία Zago Srl σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα για την οικολογική επαναχρησιμοποίηση οργανικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Η εταιρία Zago διαθέτει διάφορα μηχανήματα προσφέροντας λύσεις στους παρακάτω τομείς: συντήρηση πρασίνου, Δήμους, μονάδες κομποστοποίησης, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδες βιοαερίου.

H σειρά Ecogreen composter διατίθεται με κίνηση από ανεξάρτητο κινητήρα πετρελαίου ή με κίνηση από ηλεκτροκινητήρα ή ακόμη και με κίνηση από δυναμολήπτη.

Για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε αναγκών διατίθεται πλήθος προαιρετικού εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο το κάθε μηχάνημα κατασκευάζεται για τις προσωπικές ανάγκες του κάθε χρήστη.